Treitercampagne tegen officier met PTSS  deel III

Treitercampagne tegen officier met PTSS deel III

Zoals ik eerder schreef, werd na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, het ontslag door de bestuursrechter teruggedraaid. Strafrechtelijk ging de aangifte van zijn commandant bij de marechaussee ook de vuilnisbak in. Inmiddels wordt er een voorschot op zijn wedde uitbetaald, maar wil defensie, lees zijn commandant, de achterstallige wedde niet laten uitbetalen. Daarbij wordt op allerlei oneigenlijke wijzen getraineerd en gechicaneerd. Blijkbaar met maar 1 doel: Gaat de ernstig zieke, (suïcidale) officier er niet psychisch aan onderdoor, dan in ieder geval financieel. Maar hangen zal hij..!
Inmiddels blijkt dat er op de werkvloer door de commandant al is aangegeven dat de militair hoe dan ook ontslagen gaat worden en wel binnen twee maanden!

Alle artsen en hulpverleners staan inmiddels met stomheid geslagen aan de zijkant toe te kijken hoe de militair door zijn commandant wordt gemangeld en psychisch (verder) de vernieling in wordt geholpen. De IGK en IMG die waren ingeschakeld kunnen kennelijk eveneens niets anders dan machteloos toekijken hoe het leven van een zieke militair en zijn gezin wordt verwoest.

Afgezien van vorenstaande, los van de Gedragscode Defensie uit 2007, welke kennelijk niet van toepassing is voor militairen met de rang van luitenant-kolonel, los van normaal menselijk handelen in de zin van hoe ga ik met een suïcidale militair met PTSS om, tart de wijze waarop deze militair en zijn gezin met jonge kinderen wordt behandeld, ieder, maar dan ook ieder gevoel voor fatsoen.

Leiding geven, je moet het inderdaad maar kunnen…

Nu ook de echtgenote psychisch in de problemen is geraakt en het hele gezin direct wordt geraakt door genoemd gedrag van de commandant, is een tuchtrechtelijke klacht ingediend bij de leidinggevende van deze commandant. Nu kijken of de strepen en sterren van deze generaal er niet op zijn komen waaien…

Ondertussen gaat het treiteren gewoon door en is de militair inmiddels geschorst en met 1/3 gekort op zijn wedde.

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Defensie en militairen met PTSS, deel I

Door Hein Dudink

Als advocaat en oud-militair, zie (en zag) ik vele militairen voorbij trekken die op de een of andere manier psychische problemen aan een uitzending hebben overgehouden. Er zullen daarbij ongetwijfeld nog veel meer militairen zijn die er niets aan over hebben gehouden, maar die komen niet bij mij langs, anders dan voor een biertje.

Vooral de directe achterban vraagt mij vaak wat er dan allemaal is gebeurd, omdat de militair in kwestie er bijvoorbeeld niet over wil praten. Militairen zijn namelijk uitgezocht op een “Niet zeiken. Doorlopen” mentaliteit. Die, in mijn ogen positieve eigenschap, wordt echter een handicap als er aangegeven moet worden dat er tussen de oren iets fout gaat, of dreigt te gaan. Daarnaast kan de militair wegens operationele omstandigheden onmisbaar voor een missie zijn en dan prevaleert het dienstbelang.

Ook psychiaters gaan op een gegeven moment bij elkaar op de bank liggen als de emmer vol dreigt te lopen met de ellende van een ander, maar militairen doen dat simpelweg niet. Of te laat! Je gaat door, of zoals een marinier dan vragend opmerkt; Schijt een beer in het bos? Je klaagt niet, einde discussie. Dat maakt het uiteraard voor de hulpverlening, achterban en collega militairen erg lastig om mee om te gaan. Daarbij ontbreekt het ook vaak aan het inzicht in hetgeen de militair allemaal voor verschrikkelijke dingen meemaakt. En dat is op geen enkele wijze te vergelijken met situaties van hulpverleners in Nederland.

Om een illustratie te geven van wat een militair allemaal voor zijn kiezen krijgt, zal ik hieronder enkele voorbeelden geven.

Bosnië. “Toen we daar weer terug waren, deden we huiszoekingen. We zagen de kogelgaten en we trokken her en der een massagraf open. Toen spraken we met twee mannen, die hadden elkaars kinderen afgeslacht. De een had geen arm meer, de andere twee benen en een arm eraf, maar ze zaten samen aan de slivovitsj. Ze waren elkaar te lijf gegaan met een kettingzaag en hakbijl”.

 

Ethiopië. “Ik zat in een OP waar we ‘s avonds in waren gekropen. Toen ik wakker werd, dacht ik eerst dat het natte zandzakken waren, maar het bleek echter een loopgraaf die tot de nok toe gevuld bleek met lijken. We waren toen honderd kilometer in vijandig gebied en hadden bijna geen water. We hebben vier dagen lang in een lijkenlucht rondgereden.”

Vindt iemand het raar, dat als dit de ‘wereld’ van de militair is, het soms fout gaat? Dat ontbreken van psychische hulp leidt, dan wel gaat leiden tot excessen? Je zou niet eens moeten willen bezuinigen op de hulp aan deze militairen. En die hulp hoort de beste te zijn die er is.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Chinese medicijnen en Schiphol, Pas Op!

Chinese medicijnen

Soms loop je als advocaat tegen zaken aan waar je een beetje triest van wordt. Deze week stond Dudink en Starink advocaten een cliënt bij die bij terugkeer uit China in Nederland op Schiphol een boete van € 350,- had gekregen vanwege het invoeren van een beschermde plantensoort. De beschermde plantensoort was in een medicijn verwerkt. Ga door met lezen

Burgerarrest, hoe ver mag je eigenlijk gaan?

Burgerarrest, hoe ver mag je eigenlijk gaan?

Handboeien
Handboeien

Veelvuldig wordt er bij Dudink en Starink Advocaten gevraagd wat een burger nu eigenlijk mag doen als hij een misdrijf voor zijn ogen ziet voltrekken. Daarbij is het niet alleen van belang wat de wet aangeeft, maar meer hoe het Openbaar Ministerie (lees; de politie) de wet toepast. Anders zit u straks vast en loopt de crimineel zwaaiend langs. Ga door met lezen

Onwel geworden in de auto, rijbewijs kwijt?

Bij Dudink en Starink Advocaten kwam een cliënt binnen wiens rijbewijs was ingenomen omdat hij onwel was geworden in zijn auto en daarbij diverse keren de vangrails had geraakt. Daarbij werd door de politie in het proces verbaal aangegeven dat er sprake was van levercirrose en hartritmestoringen. Hierop werd het rijbewijs ingenomen. Het CBR verklaarde daarop: “dat het vermoeden was gerezen dat hij niet langer voldeed aan de eisen van geschiktheid voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs”.

Fijntjes werd door het CBR aangegeven dat betrokkene bekend was met levercirrose en hartritmestoornissen. Cliënt stelde echter dat hij last had van een griepaanval en zich niet lekker voelde. Daarnaast had hij nooit toestemming gegeven om het medisch dossier te raadplegen. Het CBR gaf overigens geen onderbouwing hoe zij aan deze medische informatie was gekomen en had in ieder geval geen arts geraadpleegd.

Cliënt kon daarbij aangeven dat de levercirrose was veroorzaakt door een virale infecties en dateerde van 30 jaar daarvoor! Bij een levercirrose denkt een ieder altijd gelijk aan een ‘drank’ probleem, maar een levercirrose kan dus ook ontstaan door infecties.

Hierop is de zaak aangebracht bij de rechtbank. De rechter was er snel klaar mee en gaf aan dat de stellingen door het CBR niet waren onderbouwd door een arts en concludeerde dat het rijbewijs moest worden teruggegeven.

Zo zie je maar dat er onjuiste conclusies kunnen worden getrokken als er klakkeloos opmerkingen worden overgenomen, terwijl er nota bene een logische verklaring is. Cliënt kan in ieder geval weer met zijn auto naar zijn werk!

U bent geïnformeerd!

Door advocaat mr. Pamela Willemsen