Waarom bekennen onschuldigen soms bij de marechaussee/politie?

Waarom bekennen onschuldigen soms bij de marechaussee/politie?

Met grote regelmaat wordt deze vraag aan mij gesteld. De gedachte die hierachter zit, is namelijk dat er geen aanleiding zou zijn om iets anders te verklaren dan de waarheid. De realiteit is echter anders.

Indien u wordt opgesloten in een cel, maakt dat gevoelens bij u los die zich niet makkelijk laten vangen. De politie maakt daar handig gebruik van. U wordt uit uw vertrouwde omgeving gehaald en moet uw zakken leeghalen, riem afdoen, veters uit de schoenen halen, of u krijgt slippers.

Daarnaast bent u misschien gewond, heeft u medicijnen nodig of er spelen andere persoonlijke zaken die u erg onzeker maken. Misschien is het goed om eens te laten zien in wat voor setting u wordt verhoord.

Ik heb een cliënt bijgestaan die in de verhoorkamer aan het vechten was met een verbalisant omdat deze een tekening van zijn kind liet zien die de agent tijdens de huiszoeking had meegenomen en de verdachte daarbij doodleuk mededeelde dat hij zijn kind niet meer zou zien.

Hieronder is een foto van een verhoorkamer van de politie. Stel u voor dat u dagen vast zit in een kleine koude cel waar een ventilator u met luid gebrom de hele nacht wakker houdt. U wordt dan gedurende de dag enkele keren naar zo’n kamertje gebracht en krijgt iedere keer te horen dat u een loser bent en u uw kinderen niet meer zult zien, of dat zij u niet meer willen zien. Dat de zaak zo klaar als een klontje is en u alleen maar hoeft te bekennen, zodat iedereen weer door kan gaan met zijn werk en u daarna naar huis kunt. Intimiderend.

Verhoorkamer

 

 

 

 

 

Voorts een foto van een gewonde verdachte die simpelweg niet werd geholpen en dagen lang met deze open wond rondliep. De verhorende politieagenten zullen bij een klacht simpelweg verwijzen naar de bewaarders van het cellencomplex die – kennelijk – verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de verdachte.

Foto wond

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heeft u nu een ander beeld?

U bent geïnformeerd, dan wel gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

 

Staat moet voor schietincident betalen

Staat moet voor schietincident betalen

Jaren geleden verdedigde ik een militair bij het Hof Arnhem in een zogenaamde artikel 12 Wetboek van Strafvordering procedure. Dat wil zeggen dat er een klacht was ingediend tegen het Openbaar Ministerie omdat zij de militair niet strafrechtelijk hadden vervolgd. De klacht werd uiteindelijk door het Hof Arnhem afgewezen. Daardoor kwam de militair (overigens terecht) nooit voor de rechter.

Het betrof een schietincident waarbij het slachtoffer, Azhar Jaloud, in april 2004 door de Nederlandse militair zou zijn doodgeschoten bij een checkpoint vlakbij de Nederlandse basis in Ar Rumaythah, terwijl de auto waarin het slachtoffer zat, hard door een wegversperring reed.

In de uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens wordt nu aangegeven dat de Nederlandse Staat de vader van het slachtoffer een schadevergoeding van € 25.000,- moet betalen.

Mij staat bij dat helemaal niet duidelijk was hoe de Irakees was gesneuveld. Wel is mij duidelijk dat deze uitspraak van het Europese Hof een totaal nieuwe ‘blik’ op de werkzaamheden van de (Nederlandse) militair in het buitenland geeft.

U bent geïnformeerd, dan wel gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Liquidatie Hans Nijman

Liquidatie Hans Nijman

Er is met veel onbegrip en afschuw gereageerd op de liquidatie van Hans Nijman. In Beverwijk was hij een bekend figuur. In diverse media is hij neergezet als een grote crimineel die zijn verdiende loon heeft gekregen. Vooral de Telegraaf schreeuwde het van de daken.

Als zijn advocaat, heb ik hem ook anders leren kennen. Laat ik duidelijk zijn, hij was absoluut geen koorknaapje, maar ook een hardwerkende vader van 4 kinderen, een fantastische karateka en topsporter.

Hij begon bij Sportschool De Lange in Beverwijk in het Karate en door keihard te trainen, blonk hij al snel uit. Mij staat bij dat hij zo vaak Nederlands kampioen was geworden, dat de Karate Bond Nederland hem uiteindelijk maar (gewoon zo) een zwarte band gaf. Ik zat in de wedstrijdploeg na zijn lichting en kon een enkele keer met hem trainen. Kansloos! Wat een snelheid en timing.

Jaren later – waarin ik ook de zwarte band en 2e dan had behaald – ging ik studeren en Hans ging zijn eigen weg in zijn geliefde sport. Enige jaren geleden zocht hij mij op om hem als advocaat bij te staan. Toen waren zijn wilde jaren al ver achter hem. Hij gaf inmiddels les over de hele wereld en runde een zeer grote sportschool met duizenden leden. Daarnaast begeleidde hij nog aanstormend talent. Dat hij niet alleen bekend, maar ook geliefd was, bleek toen ik een keer met hem over de Breestraat in Beverwijk liep. De een na de ander sprak hem aan. Of kwam hem even een hand geven. Voor iedereen had hij een vriendelijk woord terug. Was dat het beest dat wordt beschreven in de Telegraaf?

Plaats delict
              Plaats delict in Beverwijk

Deze – zo makkelijke geuite – typering is inmiddels gevaarlijk gebleken. Ik ben er van overtuigd dat de wijze waarop en het gemak waarmee iemand in Nederland door het OM als verdachte wordt neergezet, uiteindelijk grote gevolgen kan hebben. Als een krant als de Telegraaf er dan nog een schepje bovenop doet, dan kan een kritisch moment worden bereikt, waarop geesten uit de fles komen die er niet meer in terug te krijgen zijn.

Die donderdag kreeg ik net toen ik bij de plaats delict ging kijken een kort telefoontje van de zaaksofficier van justitie Koos Plooij van het Landelijk Parket, waarin hij kort bevestigde dat het Hans Nijman was die was doodgeschoten. Hij deelde me mee dat de zaak nu zou worden geseponeerd. Geen enkele empathie. Koel en zakelijk. Job done! Geen kans meer om Hans te rehabiliteren.

De strafzaak die liep tegen Hans Nijman, betrof een zaak uit 2002 (!) waarin hij in een kroeggevecht werd genoemd, maar waar toen geen aangifte tegen hem was gedaan. Het feit dat het OM terug moet grijpen op een zaak uit 2002, geeft mijns inziens wel aan dat er niet veel te vinden was. De getuigen die in deze zaak werden gehoord, konden zich hetzij niets herinneren, ofwel hadden het van een ander gehoord.

Stel uzelf de vraag wat u deed op 31 mei 2002, om 21:55? Weet u dat niet meer? Dat is niet best. Het kan volgens het OM voldoende verdacht zijn om u alsnog te vervolgen. Eigenlijk te bizar voor woorden.

De toekomst zal leren wie dit op zijn geweten heeft.

U bent geïnformeerd en wellicht gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

 

Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Deze aspirant militair had in zijn jeugd een misstap begaan en werd eerst door defensie goedgekeurd, maar kreeg geen VGB van de MIVD. Ook hier ging niets van zelf. Na het bezwaar moest er beroep worden ingesteld. Ditmaal bij de rechtbank in de woonplaats van de aspirant militair. Dat is altijd weer een aparte ervaring voor de juristen van defensie, want buiten de rechtbank Den Haag, zijn de rechters een stuk minder ‘progouvernement’.

Ook in deze zaak kreeg defensie meerdere keren een rechter tegenover zich die zich niet liet overtuigen van het gelijk van defensie. Na een zestal (!) gewonnen procedures gooide de Minister van Defensie uiteindelijk de handdoek in de ring en gaf de aspirant militair zijn VGB.

Inmiddels heeft het allemaal wel heel veel tijd gekost en moet hij weer door de hele mallemolen van keuringen heen omdat deze inmiddels waren verlopen. Hij is (nog steeds) vol goed moed en wil niets liever dan aan de slag gaan bij defensie.

Opmerkelijk was dat hij een uitkering had en de uitkeringsinstantie meewerkte door gedurende de tijd dat alle procedures werden uitgevochten, zijn uitkering niet te stoppen.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat