Te Koop: Christelijk tehuis voor Militairen

Te Koop: Christelijk tehuis voor Militairen

Vaak door militairen en nabestaanden met centen, dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gespaard. Dit prachtige en trotse pand dateert uit 1905 en staat aan de Jansweg 34 te Haarlem. In het glas en lood staan de provincies met daaronder de wapenschilden.

Wat moet je er verder van zeggen?

De Defensieadvocaat

 

 

MIVD blokkeert uitzending zonder onderzoek.

MIVD blokkeert uitzending zonder onderzoek.

Veel vreemder moet het niet worden. Iedere militair die op uitzending gaat, moet tegenwoordig een Security Clearance van de MIVD krijgen. Indien de militair een strafzaak heeft lopen, dan wordt de Security Clearance niet afgegeven en trekt defensie vervolgens gelijk de aanwijzing voor de uitzending in. De reden die de MIVD geeft is dat mogelijkerwijs de militair wordt veroordeeld en dan mogelijkerwijs de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) wordt ingetrokken. Er wordt door de MIVD echter niet inhoudelijk naar de zaak gekeken, noch wordt de militair gehoord. De commandant van de militair die op uitzending gaat, kan niet anders dan de militair van de lijst halen.

In deze zaak stond ik een militair bij die om deze reden geen Security Clearance van de MIVD kreeg en dus niet op uitzending kon/mocht. Hij kreeg dit een paar dagen voor de uitzending te horen.

In dit specifieke geval had de militair van het Openbaar Ministerie (OM) een schikkingsvoorstel van € 250,-. gekregen omdat hij schade zou hebben aangebracht aan een legeringsgebouw. Alle bij deze zaak betrokken militairen gaven echter aan dat het gebouw/kamer reeds bij aankomst een grote vieze bende was, waar het gruis uit het plafond op de tafel viel waar zij zaten te eten en te studeren.

Het gebouw zou reeds enige jaren geleden zijn afgekeurd en gezien de staat van onderhoud, nam men aan dat het reeds was afgeschreven. Na de viezigheid bij de beheerder te hebben gemeld, gebeurde er eerst niets. Daarna besloot de beheerder de gemelde schade aan de klagende militairen toe te schrijven en deed aangifte bij de marechaussee. Resultaat, schikkingsvoorstel van € 250,-. van het OM wegens vernieling. Hierop werd door de militairen besloten de zaak voor te laten komen bij de militaire politierechter.

Gezien de datum van de uitzending, werd besloten om de intrekking van de uitzending aan de bestuursrechter voor te leggen om zo toch nog op uitzending te kunnen. De mededeling van de MIVD blijkt echter geen beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht te zijn. Daarmee stonden er verder geen rechtsmiddelen open tegen de afwijzing om op uitzending te gaan.

Feitelijk wordt daarmee de militair een rechtsmiddel ontnomen, waar – iedere – Nederlander wel recht op heeft en dat is het laten toetsen van een beslissing door de rechter.

In een laatste poging om de militair toch op uitzending te krijgen is een brief aan het Openbaar Ministerie in Arnhem gestuurd met uitleg over de juridische status van de zaak en het verzoek om de zaak nog eens goed tegen het licht te houden. Dat is dan ook gebeurd en heeft het OM de zaak alsnog geseponeerd. De militair is dezelfde week nog zijn collega’s achterna gegaan.

Netjes opgelost door het OM!

Hein Dudink/Defensieadvocaat