Marinier vrijgesproken in tuchtrechtzaak door de militaire kamer te Arnhem.

Marinier vrijgesproken in tuchtrechtzaak door de militaire kamer te Arnhem.

Mooier kon er door de militaire kamer in Arnhem geen recht worden gesproken. Enige tijd geleden kwam een marinier bij mij die werd beschuldigd door een aantal (stomdronken) collega militairen. Hij werd vervolgens geschorst en kreeg een tuchtrechtelijke straf.

In deze zaak verklaarden zijn directe collega’s overigens volstrekt anders en ontlastend, maar dit mocht niet baten en werd niet meegenomen in het onderzoek. Hij werd vervolgens gestraft met een geldboete, maar ging daartegen met ondergetekende in beroep bij de militaire kamer van de rechtbank te Arnhem. De militaire kamer bestaat uit twee rechters en een militair lid. Daarbij geeft de Officier van Justitie zijn mening namens het Openbaar Ministerie.

De militaire kamer volgde in haar uitspraak het verweer van de verdediging en kwam zelfs op twee punten tot vernietiging van de bestreden uitspraak en sprak de marinier vervolgens vrij.

Daarbij was het ergste verwijt dat de gestrafte niet de mogelijkheid had gekregen om de in het onderzoek gehoorde getuigen zélf te mogen horen of vragen te stellen. Of door ondergetekende te laten horen. Om dit te herstellen waren vier getuigen naar de zitting meegekomen om alsnog hun verklaring voor de militaire kamer af te leggen. Dat was echter niet meer nodig. De militaire kamer had genoeg gehoord.

Saillant detail was dat de Officier van Justitie eveneens het verweer van de verdediging volgde en tot vrijspraak kwam.

Volledigheidshalve dient er wel bij te worden vermeld dat dit soort tuchtrechtzaken sporadisch voor de militaire kamer worden gebracht en vol zitten met specifieke tuchtrechtelijke regels. Regels die twee kanten uitwerken en zoals nu blijkt, rechtsbescherming bieden voor de militair.

Mooie uitspraak!

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink

Militair vrijgesproken door rechter, maar toch…

Militair vrijgesproken door rechter, maar toch…

“Om gek van te worden…,”  zo begon de militair die mij vandaag belde. Iedere keer als hij soliciteert, wordt er weer gevraagd waarom hij door het Openbaar Ministerie is vervolgd.

Het rare is dat deze militair door de strafrechter volledig is vrijgesproken van – alle – beschuldigingen en ook het Openbaar Ministerie ter zitting aangaf dat hem (eigenlijk) niets viel te verwijten. Waarom het OM de militair vervolgde is dan een andere vraag, maar feitelijk zou dat niet relevant (meer) mogen zijn. Daarnaast zijn alle advocaatkosten voor de militair teruggevorderd en ook door de rechtbank toegewezen en uitbetaald.

In het Justitiële Documentatie Register (oude strafblad) staat de vrijspraak nu vermeld. Maar blijkbaar is dat niet genoeg. Waar rook is, is kennelijk vuur!

Reeds eerder gaf ik al aan dat naast de veroordelingen tegenwoordig ook de sepots van het Openbaar Ministerie worden meegewogen, nu wordt er kennelijk ook naar de vrijspraken gekeken.

Veel gekker moet het niet worden!

U bent gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat.

Militair niet strafbaar volgens defensie, wel volgens het OM Arnhem

Militair niet strafbaar volgens defensie, wel volgens het OM Arnhem

Een zaak die al veel te lang doorzeurt, is die van een jonge militair die ervan wordt beschuldigd een vrouwelijke militair te hebben lastig gevallen. Die militair gaf aan dat hij haar onzedelijk zou hebben betast. Door de commandant werd vervolgens een onderzoek ingesteld wat er nu eigenlijk allemaal was gebeurd. Hierbij bleek, dat de militair het niet eens gedaan kon hebben!

Ga door met lezen