CBR moet van rechter voor de tweede keer rijbewijs teruggeven!

CBR moet van rechter voor de tweede keer rijbewijs teruggeven!

Reeds eerder gaf ik u aan dat het CBR zonder enige nuance het rijbewijs van een cliënt introk omdat het bijna twee jaar daarvoor psychisch even wat minder goed ging. Op zich allemaal niets ernstigs, maar deze zaak kreeg echter een juridisch staartje…

De eerste (voorzieningen)rechter was er al snel klaar mee en volgde het pleidooi van ondergetekende dat er door het CBR onvoldoende was gekeken naar de daadwerkelijke aandoening en de omstandigheden van het geval. Daarbij hanteerde het CBR volgens de rechter onjuiste uitgangspunten met betrekking tot de wet en regelgeving. Daarnaast verklaarde de rechter dat door het CBR aangehaalde uitspraken van de Afdeling van de Raad van State door het CBR onjuist waren uitgelegd.

Na deze uitspraak moest het CBR een beslissing nemen en verklaarde het bezwaar simpelweg niet gegrond! Het CBR deed dat echter zonder acht te slaan op de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Vervolgens werd er voor cliënt voor de tweede keer een Voorlopige Voorziening bij de rechtbank opgestart, anders zou cliënt wederom het rijbewijs kwijt raken.

Ook deze voorzieningenrechter hoorde het verweer van het CBR aan en wees wederom zonder enige terughoudendheid de gevraagde voorziening toe. Cliënt heeft dus het rijbewijs nog steeds, maar het is fascinerend om te zien dat door het CBR op geen enkele wijze wordt gekeken naar de belangen van degene die zijn rijbewijs en daarmee zijn baan kwijt raakt.

Een vlijmscherp oordeel en een tik op de neus voor het CBR. Cliënt kan in ieder geval weer werken.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/advocaat

Zwijgrecht in het strafrecht, wat is wijsheid?

Zwijgrecht in het strafrecht, wat is wijsheid?

Met regelmaat wordt er gevraagd of het verstandig is om te zwijgen als je door een opsporingsambtenaar als verdachte wordt verhoord. De wet geeft in artikel 29 Wetboek van Strafvordering aan dat de verdachte niet hoeft mee te werken. De verdachte mag dus zwijgen!

Dat heeft er niet mee te maken of u iets te verbergen heeft, maar is wel verstandig als u niet weet waarover het gaat en u in uw onbevangenheid openhartig bent over zaken die er niet toe doen maar later tegen u kunnen worden gebruikt.

Let op! Een getuige die wordt opgeroepen, moet de waarheid spreken.

Vandaag kreeg ik een verzoek van de politie onder ogen, waarin een cliënt werd opgeroepen om voor verhoor op het politiebureau te verschijnen om als betrokkene te worden gehoord. Een andere variant, maar het gaat allemaal om hetzelfde. U wordt niet voor niets uitgenodigd. Er is kennelijk een procedure gestart waarin u wordt genoemd en waar enig onderzoek naar u is opgestart.

Laat ik het verder eenvoudig houden. Er is een oud Nederlands spreekwoord dat zegt: Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. U wordt – hoe de politie het ook noemt – ‘juridisch’ geschoren en dan moet u stilzitten. Als u niet weet waar het over gaat, dan is zwijgen het verstandigst.

Let echter op, dat naast de door u afgelegde verklaring, de opsporingsambtenaar altijd nog een Proces-Verbaal van bevindingen kan opmaken van wat u allemaal op de gang bij de koffie of tijdens het roken heeft verteld.

U kunt uw verklaring altijd nog bij de rechter afleggen, maar dan wel na overleg met mij…

U bent geïnformeerd en (wellicht) gewaarschuwd!

Hein Dudink/advocaat

Militair wint belangrijkste gevecht!

Militair wint belangrijkste gevecht!

Zojuist krijg ik een SMS binnen van een militair die ik alweer enige tijd geleden in een strafrechtelijke procedure bijstond en waarbij het Openbaar Ministerie in Arnhem uiteindelijk de zaak, wegens (zeer) ernstige ziekte, seponeerde (sepotcode 53). Hij gaf mij aan dat hij zijn langdurige strijd tegen kanker heeft gewonnen!

Hij bedankte mij voor mijn inzet, maar die hoort in dit geval eveneens te gaan naar het Parket te Arnhem. Omdat ook zij inzagen dat gezondheid belangrijker is dan wat dan ook in het leven!

Ere wie ere toekomt!

Hein Dudink

Militair mishandeld, dader door politie niet vervolgd!

Militair mishandeld, dader door politie niet vervolgd!

Recentelijk kwam een militair bij ons die tijdens het uitgaan was mishandeld. Hij deed vervolgens aangifte bij de politie en kreeg niet lang daarna een brief thuis waarin stond dat er onvoldoende bewijs was om de daders te vervolgen. De zaak werd dus geseponeerd.

De militair gaf ons echter aan dat er wel degelijk getuigen waren en dat hij niet begreep dat de zaak was geseponeerd. Voor deze militair hebben wij vervolgens een zogenaamde artikel 12 (Wetboek van) Strafvordering procedure bij het Hof opgestart. In de ‘volksmond’, wordt dit inmiddels ook wel een ‘Wildersje’ genoemd.

Het Hof hoorde de militair aan en vernam zo dat er wel degelijk getuigen waren. Hierop werd het OM opgedragen om toch tot vervolging over te gaan. Nu kon de militair zich ook als slachtoffer in de rechtszaak ‘voegen’ en de geleden schade bij de dader terugvorderen.

In de daaropvolgende rechtszaak werd de dader veroordeeld en moest hij gelijk de toegewezen schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De Staat der Nederlanden verzorgde eveneens de incasso voor het slachtoffer.

De militair was uiteindelijk tevreden dat er toch ‘recht’ was gesproken.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

MIVD geeft verklaring van geen bezwaar (uiteindelijk) toch af.

MIVD geeft verklaring van geen bezwaar (uiteindelijk) toch af.

Recentelijk schreef ik al dat de MIVD 8 jaar terug kijkt in alle registers en inzage heeft in en ‘berichten’ ontvangt van andere (criminele) inlichtingendiensten. Een militair zit daarmee dus (inmiddels) echt in een glazen stolp met alle risico’s van dien. Omdat er nu veel langer wordt terug gekeken, is er feitelijk een middel bijgekomen om militairen (en burgers) buiten het AMAR en BARD om te ontslaan. Nadat de VGB is ingetrokken, volgt namelijk meestal ontslag.

Ga door met lezen