Defensieadvocaat meets Wounded Warriors

Defensieadvocaat meets Wounded Warriors

Defensieadvocaat Hein Dudink en voorzitter Wounded Warriors Ed Brouwer

Op de Mud Masters dagen in de Haarlemmermeer kwam ik de voorzitter van Wounded Warriors, Ed Brouwer tegen en vele (oud) militairen. Ed Brouwer zou de volgende dag 12 kilometer gaan rennen/klimmen/klauteren/kruipen etc.

 

 

 

 

 

 

 

De Road hindernis parcours van Mud Masters was ontworpen door het Korps Mariniers, die ook op 8 en 9 maart 2014 met een wervingsstand aanwezig waren. Er komen gemiddeld 35.000 mensen bij dit evenement.

Ook de Luchtmobiele Brigade was met een grote stand aanwezig.

Wounded Warriors is er voor de Draaginsigne Gewonden (DIG) dragers.

Draaginsigne Gewonden

Pas in 1990 werd in Nederland een Draaginsigne Gewonden ingesteld voor de oorlogsgewonden van de Tweede Wereldoorlog, de Politionele acties in Nederlands-Indië, de Korea-oorlog en de militaire acties in het kader van de vredesmissies van de Verenigde Naties zoals in Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Nederland kwam pas laat tot het instellen van een Gewondeninsigne, In de Verenigde Staten werd het Purple Heart al in 1917 ingesteld.

De onderscheiding is voor alle Nederlandse (gewezen) militairen die het Koninkrijk dienen of hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, inclusief internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties bestemd. Ook de vaarplichtige zeelieden in oorlogstijd, de Nederlandse koopvaardij heeft in de Tweede Wereldoorlog zware verliezen geleden, en leden van het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger komen voor het insigne in aanmerking.

Aanvragen van een Draaginsigne Gewonden

Militairen die nog in actieve dienst zijn, kunnen worden voorgedragen door de commandant van een eenheid, het hoofd van een missie of de betrokken militair zelf, ingediend bij de desbetreffende Bevelhebber met een weergave van de feiten met betrekking tot het incident.

Gewezen militairen die in aanmerking willen komen voor een Draaginsigne Gewonden, kunnen dit kenbaar maken door het schrijven van een brief aan:

Stichting het Veteranen Instituut- DIG
Postbus 125
3940 AC Doorn.

Meer informatie kan op de website van Wounded Warriors.nl worden gevonden.

(Tekst: website Woundedwarriors.nl)

Uitstekend initiatief!

Hein Dudink/Defensieadvocaat