Militair met psychische aandoening krijgt rechterlijk pardon in strafzaak!

Militair met psychische aandoening krijgt rechterlijk pardon in strafzaak!

De militair in kwestie werd na te zijn gerepatrieerd op medische gronden, alsnog verplicht om terug te gaan op uitzending. Hij wilde niet en alle artsen en maatschappelijk werkers gaven negatieve adviezen af. Ondanks dat alle seinen dus op rood stonden, werd de militair toch door de leiding gedwongen om weer terug te gaan op uitzending en liep het, zoals was te voorspellen, helemaal fout.

Toen de militair weer problemen kreeg en daarbij ook verbaal uit zijn dak ging, werd er strafrechtelijk aangifte tegen hem gedaan wegens belediging. Daarna werd hij overigens definitief gerepatrieerd. De hele familie was vol onbegrip over zoveel lompigheid en gebrek aan empathie.

De militaire politierechter hoorde het allemaal aan en volgde de officier van justitie uiteindelijk in een eis van schuldigverklaring zonder strafoplegging. Waarbij de officier van justitie overigens nog aangaf zelf te hebben gediend en dat hij uitermate verbaasd was over wat hij hoorde, maar toch concludeerde dat de militair het niet had mogen roepen. Typisch een officier van justitie om dan toch tot een veroordeling te willen komen.

Aangezien de militair zelf geen enkele blaam trof en defensie feitelijk verantwoordelijk is voor deze puinhoop, heb ik nog getracht om hem helemaal zonder kleerscheuren weg te krijgen (AVAS). Dat lukte niet, maar een rechterlijk pardon is ook mooi!

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat

Militair na te zijn ontslagen weer terug in dienst bij defensie en daarna weer ontslagen (Deel IV)

Militair na te zijn ontslagen weer terug in dienst bij defensie en daarna weer ontslagen (Deel IV)

Reeds eerder schreef ik over deze zaak, die bij mij als oud-beroepsmilitair een gevoelige snaar raakt. Militairen met een psychische aandoening ‘gewoon’ als oud vuil ontslaan, dat hoort niet. Wat speelde hier ook al weer?

Het betreft hier de zaak van een officier die van hoger hand te horen kreeg dat hij de eer aan zichzelf moest houden en zelf ontslag moest vragen. Hij kreeg daarvoor 24 uur!

De militair functioneerde op enig moment niet meer, maar ploeterde als een goed militair betaamt, gewoon door. Er waren op de werkvloer al 7 mensen die zich ziek hadden gemeld, maar hij wilde de toko draaiende houden. Hij lichtte zijn commandant ook nog in dat hij het niet meer trok en bang was om fouten te gaan maken.

Toen het ook daadwerkelijk financieel fout ging, waste iedereen zijn handen in onschuld. De commandant (en de arts!), iedereen liet hem vallen en verweten hem enkel dat er fouten waren gemaakt en dat er aangifte bij de marechaussee werd gedaan. Dat hij er geestelijk en lichamelijk helemaal doorheen zat, werd simpelweg genegeerd. Kwam er iemand op het idee om te kijken hoe het persoonlijk met hem ging? Natuurlijk niet. Werd hij medisch (MGGZ) geholpen? Nee, want hij zou toch de dienst uit gaan.

De aangifte van defensie was inmiddels door tussenkomst van het OM-Arnhem de prullenbak ingegaan.

Hier zie je goed dat onbeperkte loyaliteit van militairen, – volstrekt – misplaatst kan zijn. Er is kennelijk geen tijd en geen ruimte meer voor enige bezinning hoe een militair tot zijn daden komt of is gekomen. De stekker gaat er gewoon uit. Degenen die zich overigens ziek hadden gemeld, zijn allemaal nog in dienst!

Het eerste ontslag werd door de rechtbank Den Haag vernietigd, daarmee was de man weer in dienst, maar hij werd wel gelijk geschorst. Van zijn collega’s vernam hij dat door de leiding werd aangegeven dat hij nooit meer terug zou komen. Vervolgens werd hij daadwerkelijk weer door defensie ontslagen en is dat ontslag door de rechtbank Den Haag – niet – vernietigd.

De rechtbank vond namelijk dat de militair niet kon bewijzen dat hij op het moment van ontslag psychisch niet doorhad wat er gebeurde. Omdat de militair inmiddels onder psychische behandeling stond en zijn (civiele) behandelaar vond dat het niet verstandig was om de zitting bij te wonen, was de militair niet bij de uiteindelijke zitting. Zijn vrouw trok het inmiddels ook niet meer en had ook hulp gezocht en was er dus eveneens niet meer bij.

Ter zitting waren enkel nog ondergetekende, de jurist van defensie en de rechter. Bizar was dat zowel de rechter als de jurist van defensie de zitting bijna ‘grappend’ afdeden. Zonder enig gevoel voor gêne of empathie. Met gekromde tenen en plaatsvervangende schaamte nam ik het maar waar.

Volgens defensie en de rechtbank mankeerde deze militair dus feitelijk niets, maar inmiddels wordt de man buiten defensie (wel) behandeld en is hij voor 80 % afgekeurd!!!

Inmiddels loopt het hoger beroep. Hopelijk is daar meer fatsoen te verwachten!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Officier met PTSS krijgt wederom ontslag!

Officier met PTSS krijgt wederom ontslag!

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid en defensie niet in hoger beroep ging, is de officier wederom ontslagen. Tussen de uitkomst van een (opnieuw) gehouden COA en het ontslag zat – 1 – week! Zoek het maar uit.

Nog vreemder is het dat hij net het bericht had gekregen dat de eerdere intrekking van zijn KB was teruggedraaid.

Ondanks dat defensie weet dat er bij de man sprake is van zware psychische problemen (en PTSS) en hij daarvoor wordt behandeld, zet defensie hem simpelweg weer bij het grof vuil. Deze officier kan, omdat hij ziek is,simpelweg niet werken. Hij is daar niet toe in staat. Hij heeft een gezin met kleine kinderen en zijn vrouw draait zo langzamerhand ook door.

Omdat de problemen zichtbaar aan de horizon prijken, is de marechaussee ingeschakeld tegen de luitenant-kolonel die maar blijft doordrammen op ontslag. Niemand bij defensie kan nu nog zeggen dat ze niet zijn gewaarschuwd als het fout gaat.

Overigens lapt defensie alle regels zelf wel aan haar laars door de man geen achterstallig salaris uit te keren, niet de Wet verbetering poortwachter (zoals opgenomen in het Amar) toe te passen etc. etc. Maar ja, regels zijn (blijkbaar) alleen voor sukkels…

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Treitercampagne tegen officier met PTSS  deel III

Treitercampagne tegen officier met PTSS deel III

Zoals ik eerder schreef, werd na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, het ontslag door de bestuursrechter teruggedraaid. Strafrechtelijk ging de aangifte van zijn commandant bij de marechaussee ook de vuilnisbak in. Inmiddels wordt er een voorschot op zijn wedde uitbetaald, maar wil defensie, lees zijn commandant, de achterstallige wedde niet laten uitbetalen. Daarbij wordt op allerlei oneigenlijke wijzen getraineerd en gechicaneerd. Blijkbaar met maar 1 doel: Gaat de ernstig zieke, (suïcidale) officier er niet psychisch aan onderdoor, dan in ieder geval financieel. Maar hangen zal hij..!
Inmiddels blijkt dat er op de werkvloer door de commandant al is aangegeven dat de militair hoe dan ook ontslagen gaat worden en wel binnen twee maanden!

Alle artsen en hulpverleners staan inmiddels met stomheid geslagen aan de zijkant toe te kijken hoe de militair door zijn commandant wordt gemangeld en psychisch (verder) de vernieling in wordt geholpen. De IGK en IMG die waren ingeschakeld kunnen kennelijk eveneens niets anders dan machteloos toekijken hoe het leven van een zieke militair en zijn gezin wordt verwoest.

Afgezien van vorenstaande, los van de Gedragscode Defensie uit 2007, welke kennelijk niet van toepassing is voor militairen met de rang van luitenant-kolonel, los van normaal menselijk handelen in de zin van hoe ga ik met een suïcidale militair met PTSS om, tart de wijze waarop deze militair en zijn gezin met jonge kinderen wordt behandeld, ieder, maar dan ook ieder gevoel voor fatsoen.

Leiding geven, je moet het inderdaad maar kunnen…

Nu ook de echtgenote psychisch in de problemen is geraakt en het hele gezin direct wordt geraakt door genoemd gedrag van de commandant, is een tuchtrechtelijke klacht ingediend bij de leidinggevende van deze commandant. Nu kijken of de strepen en sterren van deze generaal er niet op zijn komen waaien…

Ondertussen gaat het treiteren gewoon door en is de militair inmiddels geschorst en met 1/3 gekort op zijn wedde.

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Officier met PTSS krijgt na ruim een jaar eindelijk weer zijn wedde doorbetaald

Officier met PTSS krijgt na ruim een jaar eindelijk weer zijn wedde doorbetaald

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid, duurde het toch nog bijna 10 weken voordat defensie weer overging tot het betalen van wedde.

Waar je bij een vastgestelde PTSS de nadruk op herstel zou willen zien, krijg ik als advocaat toch altijd een negatief gevoel als er weer eindeloos wordt gewacht en getraineerd. Als oud-militair blijft dat aan mij knagen, omdat het namelijk geen enkel redelijk doel dient. Zeker niet als ik het gezin van die militair steeds dieper in de put zie belanden.

Daarbij wordt vaak onderschat wat voor (psychische) gevolgen het ook voor de echtgenote en de kinderen thuis heeft.

Ook hier is de zaak overigens nog niet afgelopen, omdat het restant van de wedde over de periode waarin de militair onterecht was ontslagen, nog moet worden uitgekeerd en defensie moeilijk doet. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat de betrokken militair eigenlijk (psychisch) ziek is en zijn vrouw inmiddels ook onder behandeling staat!

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Ontslagen officier met PTSS weer terug in dienst

Ontslagen officier met PTSS weer terug in dienst

De rechtbank te Den Haag heeft het ontslag dat een officier met PTSS zelf had aangevraagd terug gedraaid. In deze toch wel bijzondere zaak is uiteindelijk door de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) bemiddeld.

Wat deze zaak bijzonder maakte is dat deze officier al langer slecht functioneerde en in een vroeg stadium zelf al aangaf dat hij de controle ging verliezen en fouten ging maken.

Uiteindelijk deed hij dat ook en in plaats van de man te helpen na 26 jaar trouwe dienst, kreeg hij van zijn commandant 24 uur de tijd om zelf zijn ontslag aan te vragen, zodat er dan geen aangifte bij de marechaussee zou worden gedaan. Dat werd overigens uiteindelijk wel gedaan!

De officier ging naar zijn vakbond, maar die gaf aan dat het nu strafrechtelijk was geworden en hij het aanbod maar beter kon pakken. In dat stadium kwamen de officier en zijn vrouw bij mij.

Omdat ik gelijk zag dat de man eigenlijk ziek was, is er meteen (kon nog net…) bezwaar gemaakt tegen het door hem zelf aangevraagde ontslag. Het eerste aangevraagde schorsingsverzoek van het ontslag werd door de rechtbank  afgewezen, maar het beroep tegen het ontslag werd uiteindelijk toch gegrond verklaard. Voorts werd de strafzaak tegen de officier door het openbaar ministerie te Arnhem geseponeerd.

Door alle commotie heeft de militair het slecht en gaat het ook na de positieve uitslag van de rechtbank niet goed met hem. Omdat hij met ontslag zou gaan, werd hij niet meer door de MGGZ behandeld, maar moest zijn vrouw buiten defensie op zoek gaan  naar hulp. Dat heeft een behoorlijke vertraging opgeleverd. De man blijft zich nu afvragen waarom hij zo moest worden behandeld. Hij snapt het simpelweg niet en heeft het daar erg moeilijk mee.

Alles overziend, een trieste zaak en een die bij mij als oud-militair ook een wrange smaak in de mond achterlaat.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Kerstdiner voor (oud) mariniers die het nodig hebben!

Kerstdiner voor (oud) mariniers die het nodig hebben!

Bijgaand een mooi initiatief van (oud) mariniers die spontaan een werkgroep hebben opgericht: ‘Voor en Door Buddies’. Het uitgangspunt daarbij is om (oud) mariniers en echtgenotes die een steuntje nodig hebben, op 23 december 2014 een gezellig (gratis) kerstdiner aan te bieden.

Ed van de Koolwijk vertelt namens de werkgroep, dat Leonard Elenbaas, eigenaar van restaurant ‘Pure Passie’ in ‘s-Gravenzande, zijn gehele restaurant – met personeel – daarvoor ter beschikking stelt! Daardoor kan het kerstdiner gratis worden aangeboden. Dus een heerlijk avondje uit met eten en drinken in een top restaurant!

Klik hier voor het menu!

Restaurant Pure Passie

Tenslotte is er zelfs een (beperkte) haal- en brengservice met de auto mogelijk. Reageer dus tijdig!

 

Kerstdiner Buddies

De minister van Defensie ontslaat persoonlijk zwaar overspannen officier zonder enig mededogen.

De minister van Defensie ontslaat persoonlijk zwaar overspannen officier zonder enig mededogen.

Met verbazing lees ik het dossier van deze subalterne officier. Iedereen om de man heen wist wat zich op de werkvloer afspeelde en dat het wel fout moest gaan. Maar niemand greep in.

Er waren op enig gegeven moment op de werkvloer al 7 mensen die zich ziek hadden gemeld en hij ploeterde voort om de toko draaiende te houden. Als een goed militair wilde/kon hij niet opgeven. Op een gegeven moment vertelt hij nota bene zijn commandant dat hij het niet meer trok en bang was om fouten te gaan maken.

Toen het ook daadwerkelijk fout ging, waste iedereen zijn handen in onschuld. De commandant (en de arts!), iedereen liet hem vallen en verweet hem enkel dat er fouten waren gemaakt. Dat hij er geestelijk en lichamelijk helemaal doorheen zat, werd simpelweg vergeten. Kwam er iemand op het idee om te kijken hoe het persoonlijk met hem ging? Natuurlijk niet.

Hij kreeg op enig moment zelfs 24 uur om aan te geven of hij op eigen verzoek ontslag zou nemen. Maar dat was, zoals later zou worden uitgelegd, uit altruïsme van zijn commandant.

Iemand die volledig is overwerkt en al maanden aangeeft dat het niet goed met hem gaat en dat hij fouten gaat maken, ook nog eens de duimschroeven aandraaien om zelf ontslag te laten nemen, je moet het maar aankunnen… Hij tekende maar, de gevolgen niet meer overziend. Later besefte hij pas wat hij had gedaan en wat de consequenties waren en wilde hij het ontslag terugdraaien.

De minister, de mater familias van alle militairen, schrijft vervolgens dat de militair maar moet aantonen dat hij in de periode dat hij tekende was doorgedraaid. Ook constateert de mater familias dat er geen ongeoorloofde druk op de militair is uitgeoefend.

Het geven van 24 uur aan een militair die zelf al aangeeft dat hij aan het doordraaien is om ontslag te nemen, is kennelijk normaal.

Hier zie je goed dat onbeperkte loyaliteit van militairen, volstrekt misplaatst kan zijn. Er is kennelijk geen tijd en geen ruimte meer voor enige bezinning hoe een militair tot zijn daden komt of is gekomen. De stekker gaat er gewoon uit. Degene die zich overigens ziek hadden gemeld, zijn allemaal nog in dienst!

Ik maakte ooit als jonge militair op de Staf in Den Haag kennis met de Haagse mores door middel van het Haagse adagium; “Als je niet werkt, kun je geen fouten maken”. Hoe verachtelijk ik ook die houding nog steeds vind, die overste had het wel door!

Deze officier zit inmiddels ontslagen en werkeloos thuis bij zijn gezin, niet in staat om te werken. Hij staat nu onder behandeling van een externe arts en psycholoog en wordt buiten defensie voor PTSS behandeld.

Nu krijgt hij wel de nodige medische behandeling.

Ontslagen met de vermelding ‘eervol’ en uiteraard onder betuiging van Onze dank voor de goede diensten door hem den Lande bewezen, dat wel!

Pas goed op uzelf!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Rechter luistert (wel) goed naar zieke Veteraan!

Rechter luistert (wel) goed naar zieke Veteraan!

In deze zaak werd een militair door zijn militaire meerdere OA gemeld, terwijl hij ziek thuis was en zich ook ziek had gemeld. Hij werd vervolgens op zijn salaris gekort en ging hiertegen met ondergetekende in beroep bij de Rechtbank Den Haag. Naast dit alles werd er ook nog aangifte tegen hem gedaan bij de Marechaussee.

In deze zaak betrof het een beroepsmilitair die meerdere keren uitgezonden was geweest en behoorlijk wat had meegemaakt. Het feit dat hij een veteraan was, werd door defensie op geen enkele wijze meegewogen. Men zette de hakken in het zand en dat was het.

De rechter in Den Haag had (gelukkig) wel een luisterend oor voor deze veteraan en oordeelde dat de regels weliswaar – formeel – niet waren toegepast, maar het op het pad van defensie had gelegen om een nader onderzoek naar de situatie van de militair in te stellen, nu hij daadwerkelijk ziek was gemeld. Het beroep werd vervolgens door de rechter gegrond verklaard en de beschikking vernietigd!  

Vorenstaande geeft natuurlijk goed weer waar het probleem zit bij defensie, namelijk luisteren naar veteranen!

Luister eens waarom een veteraan iets doet of nalaat. Dat doet hij namelijk niet zomaar. Het feit dat een rechter later de zaak moet bekijken is simpelweg niet juist en doet geen recht aan de loyaliteit die de man/vrouw al heeft laten zien.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat