OM straft zelf (ZSM) zonder bewijs goed te controleren!

OM straft zelf (ZSM) zonder bewijs goed te controleren!

Het moest allemaal beter en sneller. Al ‘die’ criminelen moesten gelijk lik op stuk krijgen. Het OM was de aangewezen instantie om dat te coördineren en uit te voeren. Het ‘kind’ werd ‘ZSM’ genoemd: Zo snel Mogelijk. Geen vervelende advocaten en gezeur bij de rechtbank. Lik op stuk!

Wat ondergetekende al jaren roept en in de praktijk zag gebeuren, stond op 14 januari 2015 in het NRC. Ook de Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad is nu – kennelijk – kritisch over straffen zonder de controle van de rechter. In ieder geval meldt hij dat aan de Minister van Veiligheid en Justitie, minister Opstelten. In gewoon Nederlands: sinds 2012 is het dus al een puinhoop en worden mensen op deze wijze onterecht veroordeeld!

Een van de opmerkingen van de PG was ook nog dat de strafbeschikking ‘zelden de juiste kwalificatie bevat’. Dit houdt in dat in uw Justitieel Documentatie Register (in de volksmond het Strafblad) een vermelding staat dat u iets heeft gepleegd wat mogelijk helemaal niet juist is! Dat kan vergaande consequenties hebben voor van alles. Uw reis naar America, uw VGB, VOG etc. Daar komt u echter pas achter als het te laat is.

De Staat der Nederlanden heeft daarmee uw rechtspositionele bescherming bij de vuilnisbak gezet en het Openbaar Ministerie een vrijbrief gegeven om er een zooitje van te maken. Het is dus aan u zelf om te zorgen dat u met de grootste voorzichtigheid waakt over de rechtspositie van u en uw naasten.

Bovenstaande is een mooi voorbeeld van het ‘incasso’ denken door de Staat. Uw rechtspositie is daarbij kennelijk niet meer dan een gunstig neveneffect.

U bent geïnformeerd, dan wel gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat