Echtscheiding voor militair in 3 weken geregeld.

Echtscheiding voor militair in 3 weken geregeld.

Regelmatig word ik door militairen gevraagd hoe lang het regelen van een echtscheiding bij de defensieadvocaat duurt en of het écht € 675,- kost. Niet zelden krijg ik dan in een blaartrekkend verhaal te horen hoe lang een andere advocaat al bezig is met de echtscheiding en welke torenhoge rekeningen er al zijn betaald. Vaak is dan nog steeds de echtscheiding niet uitgesproken.

Let wel, nu is zeker niet iedere echtscheiding hetzelfde, maar het scheiden zelf hoeft niet eindeloos te duren. De laatste echtscheiding die op mijn bureau ligt, is op 1 dag na, met drie weken geregeld. Daarna nog een akte van berusting tekenen en laten inschrijven bij de gemeente.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Mogelijke wijziging alimentatieduur op komst!

Mogelijke wijziging alimentatieduur op komst!

Een aantal partijen beraden zich op wijziging van de alimentatie. VVD, PvdA en D66 hebben in dat verband een initiatiefvoorstel gelanceerd waarin zij aangeven dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter moet. Zo ontstaat het recht op partneralimentatie pas als gedurende het huwelijk de alimentatiegerechtigde geen betaald werk heeft verricht, of er na het huwelijk zorgtaken met betrekking tot kinderen zijn, die niet evenredig zijn verdeeld. Heeft het huwelijk 0 tot 3 jaar geduurd, dan hebben partners geen recht op partneralimentatie. Duurde het huwelijk langer dan 3 jaar, dan hebben de partners recht op een alimentatieperiode van tenminste de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde, geldt dit ook, maar is het maximum 10 jaar. Het wetsvoorstel moet een prikkel geven die leidt tot zelfstandigheid. Als er uit huwelijk kinderen zijn geboren, bestaat er aanspraak op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 is. Bij oudere kinderen beslaat de alimentatieduur de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaar.

De PVV wil de partneralimentatie aanpassen aan de huidige verhoudingen in de samenleving. De wettelijke termijn zal wijzigen in 5 jaar in plaats van de huidige 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, dan blijft gelden dat de alimentatieduur beperkt wordt tot de duur van het huwelijk. Partneralimentatie-uitkeringen die vòòr de inwerktreding vna het wetsvoorstel door de rechter zijn toegekend of door partijen overeengekomen, eindigen uiterlijk 5 jaar na dat tijdstip, tenzij de beëindiging zo ingrijpend is, dat dit niet aanvaardbaar is.

Kortom er staat nog al wat te gebeuren. Of het daadwerkelijk ook zo ver komt valt nog te bezien. Er zijn immers een heleboel geleerden die aangeven dat wat voornoemde politieke partijen graag zouden willen thans ook verzocht kan worden, maar dat advocaten hier niet of nauwelijks gebruik van maken. Voornoemde wetswijzigingen zouden derhalve niet noodzakelijk en daardoor volstrekt overbodig zijn.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Ontslagen militair weer in dienst.

Ontslagen militair weer in dienst.

Enige tijd geleden schreef ik dat een militair zijn vriend te hulp schoot en daardoor zelf in de problemen kwam. De militair werd door de politie aangehouden wegens mishandeling. Defensie gaf vervolgens aan dat er sprake was van wangedrag en ontsloeg hem gelijk.
In deze zaak lag er een verklaring van een politieagent die hem zou hebben zien slaan. Toen de militair bij mij kwam, bleek dat er meer getuigen waren geweest die nacht, die niet door de politie waren gehoord. Daarnaast was het pikkedonker, was er geen verlichting, was het behoorlijk mistig en had het vermeende slachtoffer zelf niet gezien dat de militair hem had geslagen. Gelijk zijn er getuigenverklaringen ingebracht van mensen die er wel ‘bovenop’ stonden en die aangaven dat hij het niet had gedaan.
De voorzieningenrechter volgde het verweer van de militair en gaf aan dat de feiten eerst goed moesten worden uitgezocht en dat het dan nog de vraag zal zijn of de militair zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag. Voorlopig is hij dus weer in dienst! Defensie is nu aan zet…

Let op!

Deze zaak staat niet op zichzelf. Het aantal militairen dat tussen ruzie zoekende/makende mensen inspringt, is groot. De meeste militairen zijn geselecteerd op het niet weglopen voor problemen, maar inmiddels leert de ervaring dat het vaak niet zo wordt gezien/waargenomen. Vanaf de zijkant – lijkt – een duw in het donker vaak een stomp of een vuistslag. Die laatste verklaring is in Nederland echter voldoende (!) om u te veroordelen voor eenvoudige mishandeling (artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht).
Defensie legt deze verklaring vervolgens uit als wangedrag en gaat simpelweg over tot (oneervol) ontslag op grond van het AMAR. Hier ziet u een naadloze overgang van het strafrecht naar het bestuursrecht, zonder dat u overigens bent veroordeeld! Maar ook na een strafrechtelijke veroordeling kan defensie u op basis van het AMAR ontslaan.

De afgelopen jaren geeft ik de rechtbanken aan dat een militair juist op dat niet weglopen is geselecteerd en dat dat ook niet van hem wordt verwacht. Maar daarmee loopt hij ook (veel) meer risico dan iedereen die aan de zijkant staat te kijken totdat iemand in elkaar wordt geslagen. De vraag is dan ook eigenlijk, welke samenleving willen wij?

U bent geïnformeerd en mogelijk gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat

Militair aangesproken om alimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind.

Militair aangesproken om alimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind.

De militair in kwestie werd aangesproken door zijn ex-partner om kinderalimentatie te betalen voor ‘zijn’ kind. De militair twijfelde echter of het zijn kind wel was en had het in ieder geval nooit erkend. De vraag is dan simpel: “Moet ik betalen?” Het antwoord is ook simpel: “Nee.” Het kind is niet erkend en dus volgt er niet automatisch een plicht tot betaling van kinderalimentatie.

De ex-partner zal eerst een procedure dienen op te starten om vast te stellen of het kind wel van deze vader is. De rechtbank zal een ontkennende vader dan ‘verzoeken’ om mee te werken aan een vaderschapstest. Waarschijnlijk met de redenering dat hij toch zeker weet dat hij de vader niet is! Uiteraard moet er wel een redelijk vermoeden zijn dat de man ook de vader kan zijn. Uiteindelijk zal het belang van het kind de doorslag geven. Het kind heeft het recht om te weten wie zijn/haar vader is.

Hoe ging dat ook al weer met Boris Becker…

U bent geïnformeerd en wellicht gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat,