Militair na te zijn ontslagen weer terug in dienst bij defensie en daarna weer ontslagen (Deel IV)

Militair na te zijn ontslagen weer terug in dienst bij defensie en daarna weer ontslagen (Deel IV)

Reeds eerder schreef ik over deze zaak, die bij mij als oud-beroepsmilitair een gevoelige snaar raakt. Militairen met een psychische aandoening ‘gewoon’ als oud vuil ontslaan, dat hoort niet. Wat speelde hier ook al weer?

Het betreft hier de zaak van een officier die van hoger hand te horen kreeg dat hij de eer aan zichzelf moest houden en zelf ontslag moest vragen. Hij kreeg daarvoor 24 uur!

De militair functioneerde op enig moment niet meer, maar ploeterde als een goed militair betaamt, gewoon door. Er waren op de werkvloer al 7 mensen die zich ziek hadden gemeld, maar hij wilde de toko draaiende houden. Hij lichtte zijn commandant ook nog in dat hij het niet meer trok en bang was om fouten te gaan maken.

Toen het ook daadwerkelijk financieel fout ging, waste iedereen zijn handen in onschuld. De commandant (en de arts!), iedereen liet hem vallen en verweten hem enkel dat er fouten waren gemaakt en dat er aangifte bij de marechaussee werd gedaan. Dat hij er geestelijk en lichamelijk helemaal doorheen zat, werd simpelweg genegeerd. Kwam er iemand op het idee om te kijken hoe het persoonlijk met hem ging? Natuurlijk niet. Werd hij medisch (MGGZ) geholpen? Nee, want hij zou toch de dienst uit gaan.

De aangifte van defensie was inmiddels door tussenkomst van het OM-Arnhem de prullenbak ingegaan.

Hier zie je goed dat onbeperkte loyaliteit van militairen, – volstrekt – misplaatst kan zijn. Er is kennelijk geen tijd en geen ruimte meer voor enige bezinning hoe een militair tot zijn daden komt of is gekomen. De stekker gaat er gewoon uit. Degenen die zich overigens ziek hadden gemeld, zijn allemaal nog in dienst!

Het eerste ontslag werd door de rechtbank Den Haag vernietigd, daarmee was de man weer in dienst, maar hij werd wel gelijk geschorst. Van zijn collega’s vernam hij dat door de leiding werd aangegeven dat hij nooit meer terug zou komen. Vervolgens werd hij daadwerkelijk weer door defensie ontslagen en is dat ontslag door de rechtbank Den Haag – niet – vernietigd.

De rechtbank vond namelijk dat de militair niet kon bewijzen dat hij op het moment van ontslag psychisch niet doorhad wat er gebeurde. Omdat de militair inmiddels onder psychische behandeling stond en zijn (civiele) behandelaar vond dat het niet verstandig was om de zitting bij te wonen, was de militair niet bij de uiteindelijke zitting. Zijn vrouw trok het inmiddels ook niet meer en had ook hulp gezocht en was er dus eveneens niet meer bij.

Ter zitting waren enkel nog ondergetekende, de jurist van defensie en de rechter. Bizar was dat zowel de rechter als de jurist van defensie de zitting bijna ‘grappend’ afdeden. Zonder enig gevoel voor gêne of empathie. Met gekromde tenen en plaatsvervangende schaamte nam ik het maar waar.

Volgens defensie en de rechtbank mankeerde deze militair dus feitelijk niets, maar inmiddels wordt de man buiten defensie (wel) behandeld en is hij voor 80 % afgekeurd!!!

Inmiddels loopt het hoger beroep. Hopelijk is daar meer fatsoen te verwachten!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Officier met PTSS krijgt wederom ontslag!

Officier met PTSS krijgt wederom ontslag!

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid en defensie niet in hoger beroep ging, is de officier wederom ontslagen. Tussen de uitkomst van een (opnieuw) gehouden COA en het ontslag zat – 1 – week! Zoek het maar uit.

Nog vreemder is het dat hij net het bericht had gekregen dat de eerdere intrekking van zijn KB was teruggedraaid.

Ondanks dat defensie weet dat er bij de man sprake is van zware psychische problemen (en PTSS) en hij daarvoor wordt behandeld, zet defensie hem simpelweg weer bij het grof vuil. Deze officier kan, omdat hij ziek is,simpelweg niet werken. Hij is daar niet toe in staat. Hij heeft een gezin met kleine kinderen en zijn vrouw draait zo langzamerhand ook door.

Omdat de problemen zichtbaar aan de horizon prijken, is de marechaussee ingeschakeld tegen de luitenant-kolonel die maar blijft doordrammen op ontslag. Niemand bij defensie kan nu nog zeggen dat ze niet zijn gewaarschuwd als het fout gaat.

Overigens lapt defensie alle regels zelf wel aan haar laars door de man geen achterstallig salaris uit te keren, niet de Wet verbetering poortwachter (zoals opgenomen in het Amar) toe te passen etc. etc. Maar ja, regels zijn (blijkbaar) alleen voor sukkels…

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Treitercampagne tegen officier met PTSS  deel III

Treitercampagne tegen officier met PTSS deel III

Zoals ik eerder schreef, werd na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, het ontslag door de bestuursrechter teruggedraaid. Strafrechtelijk ging de aangifte van zijn commandant bij de marechaussee ook de vuilnisbak in. Inmiddels wordt er een voorschot op zijn wedde uitbetaald, maar wil defensie, lees zijn commandant, de achterstallige wedde niet laten uitbetalen. Daarbij wordt op allerlei oneigenlijke wijzen getraineerd en gechicaneerd. Blijkbaar met maar 1 doel: Gaat de ernstig zieke, (suïcidale) officier er niet psychisch aan onderdoor, dan in ieder geval financieel. Maar hangen zal hij..!
Inmiddels blijkt dat er op de werkvloer door de commandant al is aangegeven dat de militair hoe dan ook ontslagen gaat worden en wel binnen twee maanden!

Alle artsen en hulpverleners staan inmiddels met stomheid geslagen aan de zijkant toe te kijken hoe de militair door zijn commandant wordt gemangeld en psychisch (verder) de vernieling in wordt geholpen. De IGK en IMG die waren ingeschakeld kunnen kennelijk eveneens niets anders dan machteloos toekijken hoe het leven van een zieke militair en zijn gezin wordt verwoest.

Afgezien van vorenstaande, los van de Gedragscode Defensie uit 2007, welke kennelijk niet van toepassing is voor militairen met de rang van luitenant-kolonel, los van normaal menselijk handelen in de zin van hoe ga ik met een suïcidale militair met PTSS om, tart de wijze waarop deze militair en zijn gezin met jonge kinderen wordt behandeld, ieder, maar dan ook ieder gevoel voor fatsoen.

Leiding geven, je moet het inderdaad maar kunnen…

Nu ook de echtgenote psychisch in de problemen is geraakt en het hele gezin direct wordt geraakt door genoemd gedrag van de commandant, is een tuchtrechtelijke klacht ingediend bij de leidinggevende van deze commandant. Nu kijken of de strepen en sterren van deze generaal er niet op zijn komen waaien…

Ondertussen gaat het treiteren gewoon door en is de militair inmiddels geschorst en met 1/3 gekort op zijn wedde.

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Omdat ik weet dat veel (oud) defensiepersoneel een zwak voor oude Landrovers en andere 4-wiel aangedreven voertuigen hebben en zich inmiddels meerdere mensen bij mij hebben gemeld met vergelijkbare problemen met de RDW, is het misschien goed om nog te vertellen dat deze zaak goed is afgelopen.

Enige tijd geleden schreef ik dat de RDW de eigenaar van een oldtimer van het merk Landrover, beschuldigde van fraude en een zogenaamd PAT onderzoek opstartte. Een onderzoek door het Permanente Auto Team van de RDW en Politie.

Dit kwam omdat een medewerker van de RDW de auto tijdens een keuring ‘te mooi’ had gevonden. Je kunt het bijna niet verzinnen, maar de eigenaar zat met de gebakken peren en was maanden zijn kenteken kwijt. De man had net zijn auto voor veel geld minutieus gerestaureerd.

Het betrof hier een volledig gedocumenteerde restauratie met meerdere taxatierapporten, die ook nog aan de bewuste RDW medewerker waren getoond. Het mocht allemaal niet baten.

Het PAT team van de RDW en politie gaven echter aan dat door het verwijderen van het type plaatje niet meer met zekerheid was vast te stellen of het typeplaatje op de carrosserie – nog – van dezelfde auto afkomstig was. Begrijpt u het nog? Het is daarmee volstrekt onduidelijk wie in dit PAT team nu eigenlijk wat onderzoekt! Zeker nu de politie geen proces-verbaal opmaakt en de eigenaar niet bij het onderzoek mag zijn!

Zoals eerder aangegeven, zegt het typeplaatje namelijk helemaal niets over het kenteken van de auto, omdat het chassisnummer gewoon op het chassis is ingeslagen en alleen dit nummer op het kenteken wordt genoemd ter identificatie.

Ook de bestuursrechter hoorde het verhaal van de RDW met verbazing aan en verklaarde het beroep vervolgens gegrond. De eigenaar van de auto met het bewuste typeplaatje kan in ieder geval weer van zijn auto genieten.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Officier met PTSS krijgt na ruim een jaar eindelijk weer zijn wedde doorbetaald

Officier met PTSS krijgt na ruim een jaar eindelijk weer zijn wedde doorbetaald

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid, duurde het toch nog bijna 10 weken voordat defensie weer overging tot het betalen van wedde.

Waar je bij een vastgestelde PTSS de nadruk op herstel zou willen zien, krijg ik als advocaat toch altijd een negatief gevoel als er weer eindeloos wordt gewacht en getraineerd. Als oud-militair blijft dat aan mij knagen, omdat het namelijk geen enkel redelijk doel dient. Zeker niet als ik het gezin van die militair steeds dieper in de put zie belanden.

Daarbij wordt vaak onderschat wat voor (psychische) gevolgen het ook voor de echtgenote en de kinderen thuis heeft.

Ook hier is de zaak overigens nog niet afgelopen, omdat het restant van de wedde over de periode waarin de militair onterecht was ontslagen, nog moet worden uitgekeerd en defensie moeilijk doet. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat de betrokken militair eigenlijk (psychisch) ziek is en zijn vrouw inmiddels ook onder behandeling staat!

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Ontslagen officier met PTSS weer terug in dienst

Ontslagen officier met PTSS weer terug in dienst

De rechtbank te Den Haag heeft het ontslag dat een officier met PTSS zelf had aangevraagd terug gedraaid. In deze toch wel bijzondere zaak is uiteindelijk door de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) bemiddeld.

Wat deze zaak bijzonder maakte is dat deze officier al langer slecht functioneerde en in een vroeg stadium zelf al aangaf dat hij de controle ging verliezen en fouten ging maken.

Uiteindelijk deed hij dat ook en in plaats van de man te helpen na 26 jaar trouwe dienst, kreeg hij van zijn commandant 24 uur de tijd om zelf zijn ontslag aan te vragen, zodat er dan geen aangifte bij de marechaussee zou worden gedaan. Dat werd overigens uiteindelijk wel gedaan!

De officier ging naar zijn vakbond, maar die gaf aan dat het nu strafrechtelijk was geworden en hij het aanbod maar beter kon pakken. In dat stadium kwamen de officier en zijn vrouw bij mij.

Omdat ik gelijk zag dat de man eigenlijk ziek was, is er meteen (kon nog net…) bezwaar gemaakt tegen het door hem zelf aangevraagde ontslag. Het eerste aangevraagde schorsingsverzoek van het ontslag werd door de rechtbank  afgewezen, maar het beroep tegen het ontslag werd uiteindelijk toch gegrond verklaard. Voorts werd de strafzaak tegen de officier door het openbaar ministerie te Arnhem geseponeerd.

Door alle commotie heeft de militair het slecht en gaat het ook na de positieve uitslag van de rechtbank niet goed met hem. Omdat hij met ontslag zou gaan, werd hij niet meer door de MGGZ behandeld, maar moest zijn vrouw buiten defensie op zoek gaan  naar hulp. Dat heeft een behoorlijke vertraging opgeleverd. De man blijft zich nu afvragen waarom hij zo moest worden behandeld. Hij snapt het simpelweg niet en heeft het daar erg moeilijk mee.

Alles overziend, een trieste zaak en een die bij mij als oud-militair ook een wrange smaak in de mond achterlaat.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

RDW op ‘jacht’ naar Landrover rijders!

RDW op ‘jacht’ naar Landrover rijders!

Ik weet dat veel (oud) militairen een passie hebben voor oude Landrovers. Daarom is het wellicht goed om dit bericht onder de aandacht te brengen.

Met enige verbazing las ik namelijk de beschikking van de RDW waarin werd aangegeven dat het kenteken na de herkeuring van een gerestaureerde Landrover uit 1976 niet kon worden afgegeven, omdat het ‘typeplaatje’ even van de carrosserie was afgehaald om de auto te kunnen spuiten. Wat gebeurde hier? Ga door met lezen

Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Deze aspirant militair had in zijn jeugd een misstap begaan en werd eerst door defensie goedgekeurd, maar kreeg geen VGB van de MIVD. Ook hier ging niets van zelf. Na het bezwaar moest er beroep worden ingesteld. Ditmaal bij de rechtbank in de woonplaats van de aspirant militair. Dat is altijd weer een aparte ervaring voor de juristen van defensie, want buiten de rechtbank Den Haag, zijn de rechters een stuk minder ‘progouvernement’.

Ook in deze zaak kreeg defensie meerdere keren een rechter tegenover zich die zich niet liet overtuigen van het gelijk van defensie. Na een zestal (!) gewonnen procedures gooide de Minister van Defensie uiteindelijk de handdoek in de ring en gaf de aspirant militair zijn VGB.

Inmiddels heeft het allemaal wel heel veel tijd gekost en moet hij weer door de hele mallemolen van keuringen heen omdat deze inmiddels waren verlopen. Hij is (nog steeds) vol goed moed en wil niets liever dan aan de slag gaan bij defensie.

Opmerkelijk was dat hij een uitkering had en de uitkeringsinstantie meewerkte door gedurende de tijd dat alle procedures werden uitgevochten, zijn uitkering niet te stoppen.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

De minister van Defensie ontslaat persoonlijk zwaar overspannen officier zonder enig mededogen.

De minister van Defensie ontslaat persoonlijk zwaar overspannen officier zonder enig mededogen.

Met verbazing lees ik het dossier van deze subalterne officier. Iedereen om de man heen wist wat zich op de werkvloer afspeelde en dat het wel fout moest gaan. Maar niemand greep in.

Er waren op enig gegeven moment op de werkvloer al 7 mensen die zich ziek hadden gemeld en hij ploeterde voort om de toko draaiende te houden. Als een goed militair wilde/kon hij niet opgeven. Op een gegeven moment vertelt hij nota bene zijn commandant dat hij het niet meer trok en bang was om fouten te gaan maken.

Toen het ook daadwerkelijk fout ging, waste iedereen zijn handen in onschuld. De commandant (en de arts!), iedereen liet hem vallen en verweet hem enkel dat er fouten waren gemaakt. Dat hij er geestelijk en lichamelijk helemaal doorheen zat, werd simpelweg vergeten. Kwam er iemand op het idee om te kijken hoe het persoonlijk met hem ging? Natuurlijk niet.

Hij kreeg op enig moment zelfs 24 uur om aan te geven of hij op eigen verzoek ontslag zou nemen. Maar dat was, zoals later zou worden uitgelegd, uit altruïsme van zijn commandant.

Iemand die volledig is overwerkt en al maanden aangeeft dat het niet goed met hem gaat en dat hij fouten gaat maken, ook nog eens de duimschroeven aandraaien om zelf ontslag te laten nemen, je moet het maar aankunnen… Hij tekende maar, de gevolgen niet meer overziend. Later besefte hij pas wat hij had gedaan en wat de consequenties waren en wilde hij het ontslag terugdraaien.

De minister, de mater familias van alle militairen, schrijft vervolgens dat de militair maar moet aantonen dat hij in de periode dat hij tekende was doorgedraaid. Ook constateert de mater familias dat er geen ongeoorloofde druk op de militair is uitgeoefend.

Het geven van 24 uur aan een militair die zelf al aangeeft dat hij aan het doordraaien is om ontslag te nemen, is kennelijk normaal.

Hier zie je goed dat onbeperkte loyaliteit van militairen, volstrekt misplaatst kan zijn. Er is kennelijk geen tijd en geen ruimte meer voor enige bezinning hoe een militair tot zijn daden komt of is gekomen. De stekker gaat er gewoon uit. Degene die zich overigens ziek hadden gemeld, zijn allemaal nog in dienst!

Ik maakte ooit als jonge militair op de Staf in Den Haag kennis met de Haagse mores door middel van het Haagse adagium; “Als je niet werkt, kun je geen fouten maken”. Hoe verachtelijk ik ook die houding nog steeds vind, die overste had het wel door!

Deze officier zit inmiddels ontslagen en werkeloos thuis bij zijn gezin, niet in staat om te werken. Hij staat nu onder behandeling van een externe arts en psycholoog en wordt buiten defensie voor PTSS behandeld.

Nu krijgt hij wel de nodige medische behandeling.

Ontslagen met de vermelding ‘eervol’ en uiteraard onder betuiging van Onze dank voor de goede diensten door hem den Lande bewezen, dat wel!

Pas goed op uzelf!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

De Defensieadvocaat

Vrijspraak voor militair is niet genoeg voor defensie!

Vrijspraak voor militair is niet genoeg voor defensie!

Veel gekker moet het juridisch niet worden. Een militair werd door defensie wegens het feit dat hij was veroordeeld door de Militaire Politierechter te Arnhem, ontslagen uit de militaire dienst.

Dit was echter een – verstek – zaak. Dat wil zeggen dat de militair niet op de zitting was verschenen. Hij had namelijk geen geld meer om naar Arnhem te reizen omdat hij en zijn gezin in ernstige financiële problemen waren gekomen. Hij kon net alle eindjes aan elkaar knopen. Gelukkig kon ik net op tijd Hoger Beroep instellen bij het Hof in Arnhem.

In de tussentijd vroeg ik een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank Den Haag om het ontslagbesluit te schorsen totdat duidelijk was wat er allemaal aan de hand was. Dat werd afgewezen omdat er voldoende ernstige gronden waren en het ontslag dus terecht was. De Voorzieningenrechter in Den Haag woog het feit dat hij bij verstek was veroordeeld niet mee.

Uit het inmiddels opgevraagde strafdossier bleek dat de militair met een collega en zijn vrouw een gezellige avond had gehad, waar overigens ook de ouders van de vrouw van zijn collega bij aanwezig waren. Toen hij naar de WC ging is hij, naar het zich liet aanzien, door meerdere mensen (een groep) in elkaar geslagen en is pas in het ziekenhuis weer bijgekomen. Er waren dus redenen genoeg om in Hoger Beroep te gaan.

In Hoger Beroep heb ik de militair bij het Hof Arnhem vrij kunnen pleiten. Er volgde dus een vrijspraak op het eerdere verstek vonnis. Je zou denken dat als een ontslagbesluit is gebaseerd op de veroordeling bij de politierechter, een daaropvolgende vrijspraak zou moeten leiden tot een intrekking van het ontslag besluit.

Niet dus. Defensie bleef op het bizarre standpunt staan dat de militair het wel zelf had uitgelokt (!). Hij had zich kennelijk in een situatie gebracht waarbij hij zich in elkaar had laten slaan. Dat de militair en zijn gezin inmiddels financieel volledig aan de grond zaten, deed niet ter zake. Veteraan of niet, het maakt kennelijk allemaal niets uit.

Er zat dus niets anders op dan weer naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag te gaan. Deze keer was de rechter een stuk kritischer en begreep er kennelijk net zo weinig van als ik. De hamvraag was natuurlijk waarom defensie zich niet aan de uitspraak van het Hof Arnhem wil conformeren.     

Uitspraak volgende week…     

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd! 

Hein Dudink/Defensieadvocaat.