Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Aspirant militair krijgt toch VGB van MIVD!

Deze aspirant militair had in zijn jeugd een misstap begaan en werd eerst door defensie goedgekeurd, maar kreeg geen VGB van de MIVD. Ook hier ging niets van zelf. Na het bezwaar moest er beroep worden ingesteld. Ditmaal bij de rechtbank in de woonplaats van de aspirant militair. Dat is altijd weer een aparte ervaring voor de juristen van defensie, want buiten de rechtbank Den Haag, zijn de rechters een stuk minder ‘progouvernement’.

Ook in deze zaak kreeg defensie meerdere keren een rechter tegenover zich die zich niet liet overtuigen van het gelijk van defensie. Na een zestal (!) gewonnen procedures gooide de Minister van Defensie uiteindelijk de handdoek in de ring en gaf de aspirant militair zijn VGB.

Inmiddels heeft het allemaal wel heel veel tijd gekost en moet hij weer door de hele mallemolen van keuringen heen omdat deze inmiddels waren verlopen. Hij is (nog steeds) vol goed moed en wil niets liever dan aan de slag gaan bij defensie.

Opmerkelijk was dat hij een uitkering had en de uitkeringsinstantie meewerkte door gedurende de tijd dat alle procedures werden uitgevochten, zijn uitkering niet te stoppen.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat