Accountant krijgt van tuchtrechter tik op de vingers voor rol in echtscheidingsprocedure.

Accountant krijgt van tuchtrechter tik op de vingers voor rol in echtscheidingsprocedure.

Accountant X stond twee echtelieden bij die in scheiding lagen. De man was al jaren cliënt van accountant X en volgens de Accountantskamer had X de vrouw moeten adviseren een andere accountant in de arm te nemen. Zijn betrokkenheid bij de man leverde immers een bedreiging op voor zijn objectiviteit en onpartijdigheid, aldus de tuchtrechter. Volgens X had hij de vrouw wel degelijk geadviseerd een andere accountant te raadplegen, maar hij kon daarvan geen bewijs overleggen.

Ga door met lezen

Rechtsbijstand aan een 12-jarige, deel II.

Recentelijk schreef ik u dat een 12 jarige in de politiecel zat op verdenking van bedreiging. Die zaak kreeg deze vorige week een aparte wending.

Indien een officier van justitie wil dat de verdachte langer vast blijft zitten om bijvoorbeeld meer onderzoek te kunnen doen, dient hij na drie dagen een vordering tot bewaring in te stellen bij de Rechter-Commissaris (R-C).

Voor de behandeling van de vordering door de R-C, werd de verdachte van 12 jaar door 2 agenten ‘aangevoerd’ vanuit het cellencomplex van de rechtbank. Toen bleek onverwachts dat de minderjarige ook nog werd verdacht voor een ander strafbaar feit, waar niemand iets vanaf wist. Hij bleek voor dat feit echter niet te zijn aangehouden en niet in verzekering te zijn gesteld. De officier van justitie wilde hem echter wel voor dit feit in bewaring hebben.

Na een lange en juridisch zeer interessante zitting, besloot de R-C op mijn verzoek en mede gezien de leeftijd van de verdachte, de vordering tot bewaring af te wijzen.

Na zijn spullen in de cel te hebben opgehaald, kon de minderjarige weer (in de armen van zijn ouders) met zijn ouders mee naar huis….

Wordt vervolgd.

Hein Dudink/Advocaat

Rechtsbijstand aan een 12-jarige?

Rechtsbijstand aan een 12-jarige?

In 1987 werd de leeftijd voor volwassenheid verlaagd van 21 naar 18 jaar. Vanaf 1 januari 1988 is iedereen in ieder geval voor de wet volwassen als hij/zij 18 jaar wordt. Dat heeft echter allerlei vervelende consequenties. Het strafrecht in Nederland kent namelijk een tendens om minderjarigen op steeds jongere leeftijd te vervolgen en waar mogelijk het volwassenen strafrecht op hen toe te passen.

Ik werd recentelijk opgeroepen om rechtsbijstand te verlenen aan een minderjarige die al een nacht in de cel op het politiebureau had doorgebracht. Ik kreeg de melding per telefoon, dus kende de leeftijd van de minderjarige nog niet. Toen de verdachte uit zijn cel werd gehaald, bleek hij letterlijk drie turven hoog en 12 jaar oud te zijn. Hij had een vriendje bedreigd en met spullen gegooid.

Ik probeerde mij vervolgens voor te stellen hoe bang ik zou worden als hij mij zou bedreigen met om het even wat. Ik kon mij er echt helemaal niets bij voorstellen. Het enige dat in mij opkwam was vreemd genoeg Bijbels. Mijn oma zei altijd; ‘Hij die niet is als een kind, zal het rijk der hemelen niet betreden’.

De (ervaren) dienstdoende agent in het cellencomplex en ik keken elkaar zwijgend aan, toen ik de ‘verdachte’ zijn rechten had uitgelegd en weer vertrok.

Let goed op uw kinderen…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd.

Hein Dudink/Advocaat

Amerikaanse vader ontvoert dochter, OM Arnhem eist gevangenisstraf.

Amerikaanse vader ontvoert dochter, OM Arnhem eist gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem eist een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 59-jarige man uit Daytona (Verenigde Staten). De man wordt ervan verdacht zijn dochter te hebben onttrokken aan het ouderlijk gezag door haar, zonder medeweten van de moeder, uit Ede te hebben meegenomen naar de Verenigde Staten.

Volgens de officier van justitie heeft de man op 27 mei 2009 voor grote opschudding gezorgd door zijn dochter voor het oog van haar klasgenootjes van het schoolplein te plukken en weg te scheuren. Niet alleen rondom de school, maar ook landelijk ontstond er grote maatschappelijke onrust. Er is een Amber alert uitgegaan en de Nederlandse bevolking is via radio en televisie op de verdwijning van het meisje geattendeerd.

De gevolgen voor het meisje en haar omgeving zijn zeer ingrijpend geweest. Van het één op het andere moment is ze weggerukt uit haar vertrouwde leefomgeving. Moeder en dochter hebben elkaar daarna bijna anderhalf jaar lang moeten missen. En nog steeds heeft het gebeuren veel impact op de levens van betrokkenen. ´Een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook op zijn plaats´, aldus de officier.

Het OM stelt dat de man voor eigen rechter heeft gespeeld en zijn dochter tot speelbal heeft gemaakt in juridische procedures. Kort voor 27 mei 2009, op 20 mei 2009, bepaalde een Amerikaanse rechter dat alleen de vader het gezag over het meisje had. Dit vonnis is nooit voorgelegd aan een Nederlandse rechter. De man heeft dat volgens de officier bewust nagelaten. Daarnaast is er volgens moeder de dreiging van een mogelijk nieuwe ontvoering. Mede daarom eist de officier een jaar voorwaardelijk, zo werd op 26 juni bekend gemaakt.U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

CBR moet van rechter rijbewijs teruggeven!

CBR moet van rechter rijbewijs teruggeven!

Reeds eerder gaf ik u aan dat het CBR zonder enige nuance het rijbewijs van een cliënt introk omdat het bijna twee jaar daarvoor psychisch even wat minder goed ging. Op zich allemaal niets ernstigs.

De behandelend psychiater had echter gelijk aangegeven dat er geen beperkingen waren om te rijden! Hij heeft dat later nog herhaald. In de psychiatrie wordt iedere ‘aandoening’ in een hokje gestopt en zo kreeg ook deze periode van cliënt een naam: ‘psychose NAO” (niet anders omschreven). De verzamelbak van alles wat eigenlijk niet kan worden gelabeld. Het CBR bleek echter alle psychosen op een hoop te gooien en trok alle rijbewijzen van cliënt in.

Cliënt vroeg meteen een herkeuring aan, die volgens het CBR, bij een vast onderzoeksbureau van het CBR zou worden uitgevoerd tegen betaling van € 239,24,-. Door dit bureau werden vervolgens echter klakkeloos de gegevens – die cliënt nota bene zelf had aangedragen – en die van de medische adviseur van het CBR overgenomen. De psychiater die het onderzoek later zou ondertekenen, stak nog even het hoofd om de hoek van de deur en dat was het onderzoek. Uiteraard was het resultaat hetzelfde. Bij cliënt voelde dit als: ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’.
Vervolgens werd er voor cliënt gelijk een Voorlopige Voorziening, een soort bestuursrechterlijk Kort Geding, bij de rechtbank aangevraagd om de gevolgen van het intrekken van de rijbewijzen te schorsen.

De voorzieningenrechter was er snel klaar mee en volgde het pleidooi van ondergetekende dat er door het CBR onvoldoende was gekeken naar de daadwerkelijke aandoening en omstandigheden. Daarbij hanteerde het CBR volgens de rechter onjuiste uitgangspunten met betrekking tot de wet en regelgeving. De rechter verklaarde dat uitspraken van de Afdeling van de Raad van State door het CBR onjuist waren uitgelegd.

Tenslotte gaf de rechter aan dat de rapportage van de keurend psychiater van het CBR onvoldoende zorgvuldig en inconsistent was en niet door het CBR had mogen worden gevolgd.

Al met al een vlijmscherp oordeel en een tik op de neus voor het CBR. Cliënt kan in ieder geval weer werken.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat