Treitercampagne tegen officier met PTSS  deel III

Treitercampagne tegen officier met PTSS deel III

Zoals ik eerder schreef, werd na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, het ontslag door de bestuursrechter teruggedraaid. Strafrechtelijk ging de aangifte van zijn commandant bij de marechaussee ook de vuilnisbak in. Inmiddels wordt er een voorschot op zijn wedde uitbetaald, maar wil defensie, lees zijn commandant, de achterstallige wedde niet laten uitbetalen. Daarbij wordt op allerlei oneigenlijke wijzen getraineerd en gechicaneerd. Blijkbaar met maar 1 doel: Gaat de ernstig zieke, (suïcidale) officier er niet psychisch aan onderdoor, dan in ieder geval financieel. Maar hangen zal hij..!
Inmiddels blijkt dat er op de werkvloer door de commandant al is aangegeven dat de militair hoe dan ook ontslagen gaat worden en wel binnen twee maanden!

Alle artsen en hulpverleners staan inmiddels met stomheid geslagen aan de zijkant toe te kijken hoe de militair door zijn commandant wordt gemangeld en psychisch (verder) de vernieling in wordt geholpen. De IGK en IMG die waren ingeschakeld kunnen kennelijk eveneens niets anders dan machteloos toekijken hoe het leven van een zieke militair en zijn gezin wordt verwoest.

Afgezien van vorenstaande, los van de Gedragscode Defensie uit 2007, welke kennelijk niet van toepassing is voor militairen met de rang van luitenant-kolonel, los van normaal menselijk handelen in de zin van hoe ga ik met een suïcidale militair met PTSS om, tart de wijze waarop deze militair en zijn gezin met jonge kinderen wordt behandeld, ieder, maar dan ook ieder gevoel voor fatsoen.

Leiding geven, je moet het inderdaad maar kunnen…

Nu ook de echtgenote psychisch in de problemen is geraakt en het hele gezin direct wordt geraakt door genoemd gedrag van de commandant, is een tuchtrechtelijke klacht ingediend bij de leidinggevende van deze commandant. Nu kijken of de strepen en sterren van deze generaal er niet op zijn komen waaien…

Ondertussen gaat het treiteren gewoon door en is de militair inmiddels geschorst en met 1/3 gekort op zijn wedde.

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat

Onbegrijpelijk en inconsequent handelen door ‘twee’ Ministers van Defensie. Deel II…

Onbegrijpelijk en inconsequent handelen door ‘twee’ Ministers van Defensie. Deel II…

Het wordt steeds gekker in deze zaak!

Even opfrissen. Op 16 januari 2014 worden er gelijktijdig twee beschikkingen door de Minister van Defensie afgegeven. In de eerste wordt de onterechte intrekking van een VGB teruggedraaid en in de tweede wordt de militair ontslagen. Was getekend: Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert ‘herself’ en voor de ‘andere’ Minister tekent een militair ‘down the chain’ zullen we maar zeggen.

In eerste instantie denk je: dat moet een vergissing zijn, de minister ‘herself’ is toch de baas, dus dat loopt wel los. Ik verwachtte een belletje dat het ontslag zou worden ingetrokken en de zaak eerst nader zou worden bekeken. Niet dus!

Omdat de militair met de bekende en een – alleen voor een Nederlandse militair geldende – onfatsoenlijke ontslagtermijn van minder dan 2 weken werd ontslagen, namelijk met ingang van 1 februari 2014, is er gelijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening bij de rechtbank Den Haag aangevraagd. Nog in het hol van de leeuw ook, zullen we maar zeggen.

In het zojuist door de Minister van Defensie aan de Voorzieningenrechter gestuurde verweerschrift, geeft Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert echter doodleuk aan niets te maken te hebben met de andere Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert, omdat de beschikking betreffende de VGB niet nader is gemotiveerd en zij derhalve niet weet wat de motivering onder die beschikking is. Uhhhh?

Het probleem is echter dat de MIVD haar beschikkingen nooit motiveert, anders dan het verwijzen naar de regelgeving. Dit zou de (echte) Minister toch moeten weten, het stond namelijk zo in haar eigen MIVD/VGB beschikking.

Voor een militair die ‘over het hek wordt gegooid’, is dit alleen maar goochelen met taal die zorgt voor grote verwarring. Dit inconsequent handelen wordt nu dus over de rug van een toch al kwetsbare militair met vrouw en kind uitgevochten. Een gezin dat al tijden in grote onzekerheid verkeert of de rekeningen aan het einde van deze maand nog kunnen worden betaald.

Er wordt kennelijk niet meer naar de militair en de mens zelf gekeken, maar uitsluitend naar regeltjes, die als met een Januskop kunnen worden toegepast.
Schande!

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat

Defensie ontslaat militairen met PTSS!

PTSS

Als advocaat en oud-militair, zie ik op TV spotjes waarbij wordt aangegeven dat hulpverleners in Nederland ten alle tijden moeten worden beschermd. Wordt zo’n hulpverlener lastiggevallen of mishandeld in de uitoefening van zijn functie, dan wordt er schande van gesproken. Wordt de dader strafrechtelijk vervolgd, dan zie je strafrechters met regelmaat schadevergoedingen toewijzen wegens geleden immateriële schade. Ga door met lezen

Chinese medicijnen en Schiphol, Pas Op!

Chinese medicijnen

Soms loop je als advocaat tegen zaken aan waar je een beetje triest van wordt. Deze week stond Dudink en Starink advocaten een cliënt bij die bij terugkeer uit China in Nederland op Schiphol een boete van € 350,- had gekregen vanwege het invoeren van een beschermde plantensoort. De beschermde plantensoort was in een medicijn verwerkt. Ga door met lezen

Burgerarrest, hoe ver mag je eigenlijk gaan?

Burgerarrest, hoe ver mag je eigenlijk gaan?

Handboeien
Handboeien

Veelvuldig wordt er bij Dudink en Starink Advocaten gevraagd wat een burger nu eigenlijk mag doen als hij een misdrijf voor zijn ogen ziet voltrekken. Daarbij is het niet alleen van belang wat de wet aangeeft, maar meer hoe het Openbaar Ministerie (lees; de politie) de wet toepast. Anders zit u straks vast en loopt de crimineel zwaaiend langs. Ga door met lezen