Weigering afgifte VGB door rechter teruggedraaid

Weigering afgifte VGB door rechter teruggedraaid

In deze zaak weigerde de MIVD de afgifte van de VGB aan een aspirant militair die net in opleiding was genomen. Defensie wilde hem wel opleiden, maar de VGB werd niet door de MIVD afgegeven vanwege een eerdere veroordeling door de kinderrechter. Het betrof hier dus een vergrijp van toen hij nog minderjarig was. In deze zaak was wel opmerkelijk dat een politiechef de zaak eerder al had bekeken en op grond van dezelfde feiten geen bezwaar had geconstateerd. De MIVD oordeelde dus anders en weigerde de afgifte van de VGB.

Tegen die weigering tot afgifte is bezwaar gemaakt en later is er beroep ingesteld bij de rechtbank te Zwolle. In de uitspraak ging de rechtbank Zwolle eigenlijk redelijk kort door de bocht en gaf aan dat er niet genoeg rekening met de situatie van deze aspirant militair was gehouden.

De klacht werd dus door de rechtbank gegrond verklaard. Indien de MIVD niet in hoger beroep gaat, kan hij op korte termijn zijn opleiding afmaken.

Ook uit deze zaak blijkt dat u niet kansloos bent om bezwaar te maken tegen een afwijzing van de VGB en rechters buiten Den Haag en Arnhem (terecht) vrij kritisch zijn!

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat