Twee Ministers van Defensie…?

Twee Ministers van Defensie…?

Soms kan ik het een militair niet meer uitleggen. In deze zaak wordt de VGB van een militair ingetrokken door de MIVD. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt en uiteindelijk geeft de ‘Commissie Stolk’ het advies om niet tot intrekking over te gaan. Maanden lang zit de militair dan in grote stress thuis wat er met hem gaat gebeuren en of hij zijn baan definitief kwijt zal raken.

Op 16 januari 2014 valt het verlossende bericht van de Minister van Defensie op de mat. Het advies van de ‘Commissie Stolk’ wordt opgevolgd en de intrekking van de VGB wordt teruggedraaid. Bezwaar gegrond. Was getekend: Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert.

Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp, kan ik begrijpen dat de bewindsvrouwe de beschikkingen van de MIVD persoonlijk tekent. Door de meer dan grote belangen voor militairen, namelijk een onvermijdelijk ontslag, lijkt mij dat een prima zaak. 

Uiteraard heb ik meteen de militair gebeld met het goede nieuws en hem een meer dan goed weekend gewenst!

De week daarop viel er echter een ontslagbeschikking op de mat. Eveneens getekend op 16 januari 2014 en ook getekend door de Minister van Defensie. Nu met de handtekening van een Commodore eronder. Let op! Ontslagen met ingang van 1 februari 2014!!!!!!

Ik roep al jaren dat militairen de slechtste rechtspositie van heel Nederland hebben. Hier zie je daar weer eens een ‘goed’ voorbeeld van.

De MIVD heeft te allen tijde inzage in alle registers in Nederland en is dus op de hoogte van al het doen en laten van een militair. Dus alle feiten en omstandigheden zijn reeds door de Minister van Defensie persoonlijk gewogen. Waarom dan toch in haar naam, op zo’n ultra korte termijn tot ontslag kan worden besloten, is onnavolgbaar. Hoe kan ik dit overigens nog uitleggen aan een militair?

Juridisch kan het allemaal, maar de ‘echte’ Minister van Defensie geeft feitelijk aan dat de militair weer aan het werk kan en de ‘andere’ Minister van Defensie ontslaat de militair met een week ertussen. Dit is nu precies zo’n voorbeeld waarvan een militair gaat stuiteren van verbijstering en onbegrip.

Deze militair heeft een vrouw en kind en heeft inmiddels al grote financiële problemen. Hij krijgt nu in een week tijd te horen, dat zijn VGB alsnog wordt afgegeven, maar ook dat hij toch wordt ontslagen.     

Er is uiteraard onmiddellijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank Den Haag.

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat